اطلاع از وضعیت دلیوری پیامک های ارسالی و گزارش گیری از آن‌ها

گزارشگیری پیامکی چیست

سامانه پیامک آرکا دارای بهترین روش های گزارشگیری است.

یک سامانه پیامک حرفه ای دارای سیستم گزارشگیری شفاف است.شما بعد از ارسال پیام کوتاه خود باید از وضعیت دریافت مشتریان مطلع شوید . عدم بازخورد بازاریابی پیامکی معمولا بخاطر استفاده از سامانه پیامک هایی است که گزارش شفافی از دلیوری پیامک ها نمیدهند.شاید اصلا حجم زیادی از پیامک ها ریزش داشته است و متن و بازار هدف درست انتخاب شده است.

یادتان باشد که ارزیابی نتیجه ارسالتان واقعا مهم است.در واقع مهم است بدانید چند نفر صد درصد پیامک را دریافت کرده اند.

روش گزارشگیری

در سامانه پیامک ارکا منوی تنظیمات چهار روش مختلف گزارشگیری وجود دارد

ارسالی ها

شما در گزارش گیری ارسالی میتوانید باد انتخاب بازره زمانی مورد نظر وزدن دکمه نمایش گزارش لیستی جدول مانند از متن پیامک تعداد ارسال و ساعت وتاریخ ارسال را ببینید.با زدن دکمه پرینت میتوانید درجا از لیست مورد نظر پرینتی تهیه کنید .در این صفحه با زدن دکمه دخیره لیستی از برنامه ها برای شما نمایش داده میشود مثلا میتوانید فایل خروجی از لیست ارسالی هایتان با فرمت اکسل ورد و غیره تهیه کنید.

وضعیت ارسالی ها

در این منو شما میتوانید به طور مشخص با وارد کرد کد پیگیری پیامک از وضعیت ارسالی پیامک به شماره ها مطلع شوید .کد پیگیری در منوی پیام ها وجود دارد

دریافتی ها

منوی گزارش گیری دریافتی ها روش جستجویی برای شما ایجاد شده شما میتوانید در قسمت "متن پیامک حاوی " بخش یا بخش هایی از متن ای که میخواهید گزارش بگیرید را تایپ کنید.روش دیگر میتوانید شماره ارسال کننده پیامکی را به طور مشخص وارد کنید یا موبایلی که برایتان پیامک را ارسال کرده است.راحترین راه همان وارد کردن بازه زمانی و زدن دکمه مشاهده گزارش است.

وضعیت کلی ارسال

این روش تکمیلی منوی ارسالی برای کاربران نماینده است.نماینده پیامکی برای ارزیابی کاربران خود میتوانند در اینجا با انتخاب کاربر ارسال کننده زیر مجموعه خود لیست پیامک های ارسالی و وضعیت آنها گزارش تهیه کنند.