ارسال هوشمند با نام و فامیلی

یکی از فن اوری های هوشمند سامانه پیامک ارکا برای جذب خواننده پیامک ارسال پیامک بصورت هوشمند است که در متن پیامک شما بدون هیچ مشقتی نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر را بگنجانید.

پیامک هوشمند با نام تا 50 درصد بهره وری تبلیغاتی شما را افزایش میدهد.

سامانه پیامک ارکا میتواند هر پیامکی که اماده کرده اید را با نام افراد مورد نظرتان بصورت خودکار ارسال کند.

آیا ارسال پیامک هوشمند موثر است؟

طبق تجربه ده ساله آرکا در بحث پیامکی ، تبلیغاتی که به این شکل هوشمند با نام ارسال میشوند مخاطب را بیشتر جذب میکند که متن را با دقت بخواند.

پیامک های هوشمند بیشتر از معمولی مورد توجه افراد هستند.

خیلی طبیعی است که اگر شما را با اسم خودتان صدا بزنند حتما پاسخگو خواهید بود.

همه ما انسانها به هویت خود محل زندگی تاریخ تولد و نام خود اهمیت زیادی میدهیم.کافیست یکبار امتحان کنید در جمعی بلند بگویید به من یک لیوان آب بده شاید هیچ یک حتی به شما نگاه هم نکنند ولی اینبار دقیقا بگوید آقای نجفی به من یک لیوان آب بده .اینبار فرد سریعا واکنش نشان میدهد و به شما توجه میکند.هدف ما هم همین است که در تبلیغات نظر افراد را به خود جلب کنیم.

بیایید یکبار امتحان کنید روز اول برای مشتریانتان سلام بفرستید

و روز دوم سلام را با نام مثلا سلام خانم روزبان بفرستید خواهید دید که پیامک شما را جواب خواهند داد.

در پیامک هوشمند احتمال خرید از محصول شما تا 50درصد افزایش پیدا میکند.

روش ارسال پیامک هوشمند

برای ارسال پیامک هوشمند درسامانه پیامک ارکا کافیست در بخش دفترچه تلفن نام و فامیلی افراد را هم ذخیره کرده باشید.

برای نمونه یک متن پیامک هوشمند در سامانه پیامک ارکا:

با سلام

جناب [NAME] [Family] وقت بخیر

کد اشتراک شما به شماره [ID] ثبت شد.

خروجی پیامک :

با سلام

جناب بهنام امیری وقت بخیر

کد اشتراک شما به شماره 3420 ثبت شد.

شما به این شکل با سامانه فوق هوشمند آرکا میتوانید دقیقا اطلاعات مخاطب را پیامک کنید.