تفکیک جنسیتی

ارسال پیامک هدفمند به تفکیک جنسیتی

مرد

زن

ارسال پیامک هدفمند بهترین روش تبلیغات است که در هزینه و زمان صرفه جویی میشود.یکی از روش های هدفمند کردن تبلیغات شناخت مخاطب است.اینکه چه قشری بیشتر مشتری محصول شما هستند یعنی صاف به هدف زده اید.برای مثال شما اگر ارایشگاه زنانه دارید ارسال پیامک به تفکیک جنسیت بهترین روش ارسال است که بودجه پیامکی که کنار گذاشته اید هدر نرود.به راحتی در سامانه پیامک آرکا میتوانید جنسیت مخاطب خود را انتخاب کرده و ارسال کنید.

با فیلتر پیامک جنسیتی شما راحتر از قبل تبلیغ میکنید.

با خرید پنل پیامک آرکا و جذب مشتری در ماژول های تفکیک جنسیتی آرکا که میتوان به طور مشخص پیامک ها را برای مرد یا زن به انتخاب خود ارسال کنید ،کسب و کارتان را توسعه دهید.

اگر تجارت شما در گرو جنسیت خاصی است و مشتریان شما گروه افراد خاصی هستند حتما از بانک شماره های آرکا که به تفکیک جنسیت اماده شده است سری بزنید.